Patient Testimonial_3

นวัตกรรมกะโหลกเทียมไทเทเนียมของเมติคูลี่

หนึ่งความภาคภูมิใจ… เมื่อวันหนึ่ง สิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น พร้อมหรือไม่ หากคุณเป็นหนึ่งในคนที่ต้องทำการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ