แผ่นรองเบ้าตาไทเทเนียม สำหรับผู้ที่กระดูกเบ้าตาแตก

แผ่นรองเบ้าตาไทเทเนียมใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกเบ้าตาแตก เพื่อคืนชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีดวงตาในระดับใกล้เคียงกับข้างที่ปกติมากที่สุด

ภาวะกระดูกเบ้าตาแตกเนื่องจากอุบัติเหตุรุนแรงจนทำให้กระดูกเบ้าตาแตกหรือทำให้ลูกตาของคนไข้ไม่อยู่ในระดับที่ปกติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยของความแรงของอุบัติเหตุหรือทิศทางที่มากระทบกับตาหรือเบ้าตาของผู้ป่วย โดยผู้ป่วยจะได้รับการประเมินจากศัลยแพทย์ ที่จะบอกถึงรายละเอียดของการบาดเจ็บว่ามีที่ส่วนใดบ้างของตาที่ได้รับผลกระทบ

สำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษากระดูกเบ้าตาแตกหัก โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของเมติคูลี่ จะใช้การผ่าตัดโดยแผ่นกระดูกเทียมรองเบ้าตาไทเทเนียมที่ได้รับการออกแบบและผลิตเฉพาะสำหรับผู้ป่วยแต่ละบุคคล โดยสามารถซ่อมแซมกระดูกเบ้าตา และช่วยให้ลูกตากลับมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับข้างที่ปกติมากที่สุด

แผ่นกระดูกเทียมรองเบ้าตาไทเทเนียมถูกออกแบบโดยอ้างอิงมาจากกระดูกเบ้าตาข้างที่ปกติ เพื่อคืนระดับของลูกตาให้กลับมาใกล้เคียงกันมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ศัลยแพทย์ยังสามารถปรับแต่งปร่างของแผ่นกระดูกเทียมรองเบ้าตาไทเทเนียม และตำแหน่งในการยึดเข้ากับร่างกายของผู้ป่วย เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อผู้ป่วยแต่ละรายมากที่สุด

เนื่องจากแผ่นกระดูกเทียมรองเบ้าตาไทเทเนียมได้ออกแบบมาให้มีรูปร่างที่เฉพาะตามสรีระกระดูกเบ้าตาของผู้ป่วยแต่ละราย จึงสามารถช่วยลดขั้นตอนที่ศัลยแพทย์จะต้องทำการปรับแต่งขณะทำการผ่าตัด ทำให้มีผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจมากกว่าการรักษาด้วยวิธีแบบดั้งเดิม ทั้งในแง่ของความสวยงาม ระยะเวลาการผ่าตัด และโอกาสในการติดเชื้อ