แผ่นกระดูกเทียมรองเบ้าตาไทเทเนียมได้รับการออกแบบและผลิตเฉพาะสำหรับผู้ป่วยแต่ละบุคคล ใช้กับผู้ป่วยที่กระดูกเบ้าตาแตกหัก เนื่องจากอุบัติเหตุ โดยสามารถซ่อมแซมกระดูกเบ้าตา และช่วยให้ลูกตากลับมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับข้างที่ปกติมากที่สุด

แผ่นกระดูกเทียมรองเบ้าตาไทเทเนียมถูกออกแบบโดยอ้างอิงมาจากกระดูกเบ้าตาข้างที่ปกติ เพื่อคืนระดับของลูกตาให้กลับมาใกล้เคียงกันมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ศัลยแพทย์ยังสามารถปรับแต่งปร่างของแผ่นกระดูกเทียมรองเบ้าตาไทเทเนียม และตำแหน่งในการยึดเข้ากับร่างกายของผู้ป่วย เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อผู้ป่วยแต่ละรายมากที่สุด

 

เนื่องจากแผ่นกระดูกเทียมรองเบ้าตาไทเทเนียมได้ออกแบบมาให้มีรูปร่างที่เฉพาะตามสรีระกระดูกเบ้าตาของผู้ป่วยแต่ละราย จึงสามารถช่วยลดขั้นตอนที่ศัลยแพทย์จะต้องทำการปรับแต่งขณะทำการผ่าตัด ทำให้มีผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจมากกว่าการรักษาด้วยวิธีแบบดั้งเดิม ทั้งในแง่ของความสวยงาม ระยะเวลาการผ่าตัด และโอกาสในการติดเชื้อ