แผ่นโลหะดามกระดูกไหปลาร้าถูกออกแบบโดยอ้างอิงมาจากกระดูกไหปลาร้าฝั่งที่ปกติ มีรูปร่างที่พอดีกับกระดูกของผู้ป่วย สามารถทำให้กระดูกเชื่อมติดกันตามสรีระ และสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ช่วยในการผ่าตัดที่ได้รับการออกแบบร่วมกับศัลยแพทย์ ทำให้ผ่าตัดได้แม่นยำ และฟื้นตัวเร็วมากยิ่งขึ้น

ทีมวิศวกรออกแบบของเรา ได้มีการทดสอบความแข็งแรงของแผ่นโลหะดามกระดูกไหปลาร้า โดยจำลองการรับแรงเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่า แผ่นโลหะดามกระดูกไหปลาร้าของเรามีความแข็งแรงและปลอดภัยมากพอสำหรับผู้ป่วย