ผลงานทางการรักษาของเราได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พวกเราได้มีส่วนร่วมในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางการแพทย์ วัสดุศาสตร์ และเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ

อ่านงานวิจัยของเรา

ทีมงานของเราได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อศึกษาและพัฒนานวัตกรรมในการรักษา ทั้งทางด้านศัลยกรรมประสาทและสมอง ศัลยกรรมตกแต่ง ศัลยกรรมกระดูก และอื่นๆอีกมากมาย

ปี 2021 | วารสาร: Journal of Craniofacial Surgery

หัวข้อ: Precision of Low-Cost Augmented Reality in Prefabricated Cutting Guide for Fibular Free Flap Surgery

ผู้เขียน: Yodrabum, N., Rudeejaroonrung, K., Chaikangwan, I., Prompattanapakdee, K., Noraset, T.

อ่านงานวิจัย

ปี 2020 | วารสาร: Plastic and Reconstructive Surgery–Global Open, 8(9): e3114

หัวข้อ: Orbitocranial fibrous dysplasia: Immediate reconstruction with titanium 3-dimensional printing

ผู้เขียน: Pruksapong, C., Lohwongwatana, B.

อ่านงานวิจัย

ปี 2020 | วารสาร: Journal of Medical Association Thailand, 103(5): 117-120

หัวข้อ: The innovation of customized 3D cutting guide and customized 3D titanium mesh plate for maxillectomy and maxillary defect reconstruction in Thailand: Case report

ผู้เขียน: Akaranuchat, N., Yodrabum, N.

This patient was treated with CAD/CAM 3D virtual surgery that designed and developed a customized 3D cutting guide for maxillectomy, and a customized 3D titanium mesh plate for defect reconstruction. The procedure was clinically successful, and the patient was very satisfied with the functional and aesthetic outcomes.

อ่านงานวิจัย

ปี 2021 | วารสาร: World Journal of Orthopedics, 12(5): 338-345

หัวข้อ: Three-dimensional printing technology for patient-matched instrument in treatment of cubitus varus deformity: Case report and technical note

ผู้เขียน: Sri-utenchai, N., Pengrung, N., Srikong, K., Puncreobutr, C., Lohwongwatana, B., Sa-ngasoongsong, P.

อ่านงานวิจัย

ปี 2021 | วารสาร: Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons: Global research and reviews, 5(2), e20.00178

หัวข้อ: Anatomic 3D-printed endoprosthetic with multiligament reconstruction after en bloc resection in giant cell tumor of distal radius

ผู้เขียน: Kuptniratsaikul, V., Luangjarmekorn, P., Charoenlap, C., Hongsaprabhas, C., Kitidumrongsook, P.

อ่านงานวิจัย

ปี 2021 | วารสาร: 3D Printing in Medicine, 7, Article number: 3 (2021)

หัวข้อ: Precision of computed tomography and cartilage-reproducing image reconstruction method in generating digital models for potential use in 3D printing of patient-specific radial head prosthesis: A human cadaver study

ผู้เขียน: Suriya Luenam, Theeraset Bantuchai, Arkaphat Kosiyatrakul, Malee Chanpoo, Kantapat Phakdeewisetkul, Chedtha Puncreobutr

อ่านงานวิจัย

ปี 2020 | วารสาร: Journal of Orthopaedic Surgery, 28(3): 1–8

หัวข้อ: The patient-specific implant created with 3D printing technology in treatment of a severe open distalhumerus fracture with complete loss of the lateral column

ผู้เขียน: Luenam, S., Kosiyatrakul, A., Phakdeewisetkul, K., Puncreobutr, C.

อ่านงานวิจัย

ปี 2020 | วารสาร: International Journal of Surgery Case Reports, 73: 84-89

หัวข้อ: Three-dimensional printed, proximal phalangeal prosthesis with metatarsophalangeal joint arthroplasty for the treatment of a giant cell tumor of the fifth toe: The first case report

ผู้เขียน: Chandhanayingyong, C., Srikong, K., Puncreobutr, C., Lohwongwatana, B., Phimolsarnti, R., Chuckpaiwong, B.

The patient achieved satisfactory clinical outcomes with normal weight-bearing of the 5th metatarsal head. There were no symptoms of irritation.

อ่านงานวิจัย

ปี 2020 | วารสาร: Cureus, 12(4): e7841

หัวข้อ: Case report of customized distal radius prosthesis replacement: An alternative treatment for post-traumatic unreconstructable intraarticular distal radius malunion

ผู้เขียน: Jaroenporn, W., Vechasilp, J., Predeeprompan, P., Niempoog, S., Rattanavarinchai, J.

The patient was satisfied and able to return to work two months after the operation. Thirty months later, the range of motion had improved from fixed 40° flexion and fixed 70° pronation deformity to 73° flexion, 79° extension, 75° supination, and 85° pronation. His DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder, and Hand) score had improved from 80 to 14.2. His pain score, as measured by the visual analog scale, improved from eight preoperatively to two.

อ่านงานวิจัย

ปี 2019 | วารสาร: Journal of Orthopaedic Surgery, 27(1): 1-6

หัวข้อ: Matching precision of the reverse contralateral radial head in generating of the individualized prosthesis from the surface registration in tuberosity-neck and in tuberosity-diaphysis

ผู้เขียน: Luenam, S., Vongvanichvathana, A., Kosiyatrakul, A., Kongphanich, C., Chanpoo, M., Koonchornboon, T., Phakdeewisetkul, K., Lohwongwatana, B., Puncreobutr, C.

Both TN and TD registration may possibly be used as the standard template in generating the individualized radial head prosthesis.

อ่านงานวิจัย

ปี 2018 | วารสาร: Case Reports in Orthopedics, 9272075

หัวข้อ: The Patient-Specific Implant Created with 3D Printing Technology in Treatment of the Irreparable Radial Head in Chronic Persistent Elbow Instability

ผู้เขียน: Luenam, S., Kosiyatrakul, A., Hansudewechakul, C., Phakdeewisetkul, K., Lohwongwatana, B., Puncreobutr, C.

A patient-specific radial head implant created with 3D printing technology appears to provide satisfactory functional outcome. This could be a useful treatment for the irreparable radial head in chronic persistent elbow instability.

อ่านงานวิจัย

ปี 2017 | วารสาร: Case Reports in Orthopedics, 4101346

หัวข้อ: A patient-matched entire first metacarpal prosthesis in treatment of giant cell tumor of bone

ผู้เขียน: Punyaratabandhu, T., Lohwongwatana, B., Puncreobutr, C., Kosiyatrakul, A., Veerapan, P., Luenam, S.

A patient-matched metacarpal titanium prosthesis appears to provide satisfactory functional outcome and aesthetic appearance. This could be a valid alternative for the treatment of the entire first metacarpal bone loss following the en bloc resection. This reconstructive technique has the benefit of avoiding the donor-site complications and sparing the autogenous bone graft for the revision options.

อ่านงานวิจัย

ปี 2021 | วารสาร: Surface and Coatings Technology, 421: 127431

หัวข้อ: Effects of post processing on microstructure and adhesion strength of TiO2 nanotubes on 3D-printed Ti-6Al-4V alloy

ผู้เขียน: Decha-umphai, D. Chunate, H., Phetrattanarangsi, T., Boonchuduang, T., Choosri, M., Puncreobutr, C., Lohwongwatana, B., Khamwannah, J.

อ่านงานวิจัย

ปี 2020 | วารสาร: Metallurgical and Materials Transactions A, 51(2): 586-596

หัวข้อ: Formation of alpha-case layer during investment casting of pure Ti and Ti-6Al-4V using comparative XRD and EXAFS investigation

ผู้เขียน: Boonchuduang, T., Bootchanont, A., Klysubun, W., Amonpattaratkit, P., Khamkongkaeo, A., Puncreobutr, C., Yimnirun, R., Lohwongwatana, B.

อ่านงานวิจัย

ปี 2019 | วารสาร: Journal of Mining and Metallurgy B: Metallurgy, 55(1): 65-77

หัวข้อ: Atomic mobility in titanium grade 5 (Ti6Al4V)

ผู้เขียน: Gierlotka, W., Lothongkum, G., Lohwongwatana, B., Puncreobutr, C.

อ่านงานวิจัย

ปี 2019 | วารสาร: Chulalongkorn Medical Journal 63(2): 89-93

หัวข้อ: In vitro biocompatibility of novel titanium-based amorphous alloy thin film in human osteoblast like cells

ผู้เขียน: Tantavisut, S., Lohwongwatana, B., Khamkongkaeo, A., Tanavalee, A., Tangpornprasert, P., Ittiravivong, P.

อ่านงานวิจัย

ปี 2018 | วารสาร: Solid State Phenomena, 283: 78-87

หัวข้อ: Characterization and quick screening methodology of novel alloys for biomedical applications using filtered cathodic vacuum arc deposited thin film

ผู้เขียน: Tantavisut, S., Lohwongwatana, B., Khamkongkaeo, A., Bootchai, S., Tanavalee, A., Tangpornprasert, P., Ittiravivong, P.

อ่านงานวิจัย

ปี 2021 | วารสาร: Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, 24(6): 585–596

หัวข้อ: A custom-made distal humerus plate fabricated by selective laser melting

ผู้เขียน: Thomrungpiyathan, T., Luenam, S., Lohwongwatana, B., Sirichativapee, W., Nabudda, K., Puncreobutr, C.

อ่านงานวิจัย

ปี 2019 | วารสาร: BMC Musculoskeletal Disorders, 20(1), 465

หัวข้อ: Finite element analysis comparison between superior clavicle locking plate with and without screw holes above fracture zone in midshaft clavicular fracture

ผู้เขียน: Sa-ngasoongsong, P., Pengrung, N., Lakdee, N., Puncreobutr, C., Lohwongwatana, B.

อ่านงานวิจัย