ความละเอียด หรือ ความประณีต เป็นหัวใจหลักในการสร้างกระดูกเทียมเฉพาะบุคคล

เพราะความละเอียดของ CT SCAN ที่เราได้รับมานั้น มีผลอย่างมากต่อการสร้างกระดูกเทียมเฉพาะบุคคลเราจึงต้องการผล CT scan ที่มีความละเอียดและตรงตาม protocol มากที่สุดเพื่อมอบกระดูกเทียมที่มีความเหมาะสมต่อผู้ป่วยแต่ละรายและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วย

CT-Scan Protocols

Please select the type of bone that is suitable for your patient.

1. กะโหลกศีรษะ

2. กระดูกใบหน้าและเป้าตา

3. กระดูกข้อศอก

4. กระดูกนิ้วมือ

5. กระดูกข้อมือ

6. กระดูกไหปลาร้า