เราเป็นผู้ผลิตกระดูกเทียมไทเทเนียมที่มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วย

กระดูกเทียมไทเทเนียมเฉพาะบุคคลของเราถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตบรรจงโดยวิศวกรและนักวิจัย ผู้มีความตั้งใจที่จะยกระดับนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยใช้กระดูกเทียมไทเทเนียมที่มีคุณภาพ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการรักษา

ผู้ก่อตั้งบริษัท

รศ.ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน

ผู้บริหารสูงสุดและผู้ร่วมก่อตั้ง
(CEO & co-founder)

ผศ.ดร.เชษฐา พันธ์เครือบุตร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและผู้ร่วมก่อตั้ง
(CTO & co-founder)

คุณสุเมธ ไชยสูรยกานต์

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
(CFO & co-founder)

พีระนุช โล่ห์วงศ์วัฒน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและผู้ร่วมก่อตั้ง
(COO & co-founder)