แผ่นโลหะดามกระดูกขากรรไกรล่างได้รับการออกแบบและผลิตเฉพาะสำหรับผู้ป่วยแต่ละบุคคล ใช้สำหรับยึดดามกระดูกขากรรไกรและมีอุปกรณ์ช่วยในการผ่าตัดที่ใช้ร่วมกับการผ่าตัดที่มีการนำกระดูกน่องขาไปทดแทนกระดูกขากรรไกร (Fibula free flap) เพื่อให้กระดูกเชื่อมติดกัน ใช้ในผู้ป่วยที่เป็นเนื้องอก/มะเร็งกระดูกขากรรไกร ทำให้ใบหน้าของผู้ป่วยกลับสวยงามมาใกล้เคียงตามสรีระ ซึ่งยากต่อการทำให้สวยงามโดยวิธีการรักษาแบบดั้งเดิม

การผ่าตัดกระดูกขากรรไกรล่างแล้วนำกระดูกน่องขามาทดแทนนั้น เป็นการรักษาที่มีความซับซ้อนหลายขั้นตอน ทีมวิศวกรของเราจึงได้ร่วมมือกับศัลยแพทย์ในการวางแผนการผ่าตัด ซึ่งประกอบด้วย

  • การตัดเนื้องอก/มะเร็งบริเวณกระดูกขากรรไกรล่าง
  • การตัดกระดูกน่องขา แล้วนำกระดูกน่องขามาจัดเรียงในแนวที่เหมาะสมเพื่อทดแทนกระดูกขากรรไกรล่างส่วนที่ถูกตัดออกไป

โดยกระดูกน่องขาที่ถูกตัดออกมานั้น จะนำมายึดเข้ากับโลหะดามกระดูกขากรรไกรล่าง ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย ที่ช่วยคืนความสวยงามตามสรีระใบหน้าของผู้ป่วย

นอกจากแผ่นโลหะดามกระดูกขากรรไกรแล้ว ทีมวิศวกรของเรายังได้ออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการผ่าตัดร่วมกับศัลยแพทย์ เพื่อช่วยให้ศัลยแพทย์สามารถทำการตัดกระดูกขากรรไกรส่วนที่เป็นเนื้องอก/มะเร็ง และตัดกระดูกขาเพื่อนำมาทดแทนกระดูกขากรรไกร (fibula free flap) ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ และให้ผลการรักษาที่น่าพึงพอใจมากกว่าการรักษาด้วยวิธีแบบดั้งเดิม