แผ่นโลหะดามกระดูกขากรรไกรล่าง สำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกขากรรไกร

แผ่นโลหะดามกระดูกขากรรไกรล่าง ทำให้ใบหน้าของผู้ป่วยกลับสวยงามใกล้เคียงตามสรีระ ซึ่งยากต่อการทำให้สวยงามโดยวิธีการรักษาแบบดั้งเดิม

โรคเนื้องอกกระดูกขากรรไกรเป็นโรคที่เกิดจากการที่กระดูกขากรรไกรยื่นออกมาที่เนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก และสามารถทำลายอวัยวะข้างเคียงอย่างฟันและกระดูกได้

กระบวนการรักษากระดูกขากรรไกรล่าง

สำหรับกระบวนการรักษากระดูกขากรรไกรล่างนั้น ขั้นแรกศัลยแพทย์จะทำการผ่าตัดเพื่อนำก้อนเนื้อออกจากกระดูกส่วนที่ปกติ และเมื่อกระดูกส่วนที่เป็นก้อนเนื้อได้ถูกนำออกไปก็จะต้องนำกระดูกส่วนอื่นในร่างกายมาใช้ทดแทน ซึ่งมักจะใช้เป็นกระดูกน่องขา (fibula) หรือ กระดูกปีกสะโพก (Iliac) มาใช้ทดแทนกระดูกขากรรไกรล่างส่วนที่สูญเสียไป

ในการนำกระดูกน่องขาหรือปีกสะโพกมาเพื่อทดแทนกระดูกขากรรไกรล่างนั้น ศัลยแพทย์จะต้องทำการตัดและจัดเรียงกระดูกน่องขาหรือปีกสะโพกเพื่อให้ได้ขนาดและรูปร่างที่เหมาะสมกับกระดูกขากรรไกรล่างของผู้ป่วยและใช้แผ่นโลหะในการยึดดามกระดูกส่วนที่นำมาทดแทนเข้าด้วยกัน โดยจะมีการดัดหรือตัดแผ่นโลหะให้มีรูปร่างที่เหมาะสม และสำหรับการนำกระดูกน่องขามาทดแทนนั้น ศัลยแพทย์จะมีการผ่าตัดจุลศัลยกรรมร่วมด้วยในการย้ายหลอดเลือดและเนื้อเยื่อขึ้นมาต่อกับกระดูกขากรรไกรล่าง หลังจากนั้นก็จะทำการเย็บปิดแผล