สำนักงานใหญ่

บริษัท เมติคูลี่ จำกัด
924 อาคารบี ห้องเลขที่ บี 116 – บี 118,
บี 210 – บี 212 ซอยจฬุา 7 แขวงวังใหม่
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Tel : 02 334 0539

Google Map Location

Social Network

Email: [email protected]

Facebook: meticuly
LinkedIn: meticuly
Line: @meticuly

ส่งข้อความถึงเรา