การร่วมงานกับศัลยแพทย์แบบครบวงจร

เพื่อการทำงานที่สะดวกรวดเร็วและแม่นยำในการผลิตกระดูกเทียมไทเทเนียมเฉพาะบุคคล

ใช้เทคโนโลยี AI ในการสร้างกระดูกเทียมไทเทเนียม

ร่างกายมนุษย์มีสรีระที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละบุคคล และต้องการการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน วิศวกรของเราจึงได้ออกแบบทางเลือกในการผ่าตัดที่ได้จากการวิเคราะห์ CT-scan ของผู้ป่วยร่วมกับการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อให้ออกมาเป็นกระดูกเทียมไทเทเนียมที่เข้ากับสรีระของผู้ป่วยและอุปกรณ์ช่วยในการผ่าตัดเฉพาะบุคคล ช่วยให้กระบวนการผ่าตัดเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา

เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติขั้นสูง

Selective Laser Melting (SLM) เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติที่ขึ้นรูปกระดูกเทียมไทเทเนียม ผ่านกระบวนการหลอมละลายโลหะด้วยเลเซอร์ สามารถผลิตกระดูกเทียมไทเทเนียมที่มีความแข็งแรง มีคุณสมบัติทางกลที่ดี และยังสามารถขึ้นรูปชิ้นส่วนกระดูกเทียมที่มีความซับซ้อนเฉพาะบุคคลได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ไทเทเนียมยังมีความเข้ากันได้กับร่างกายของผู้ป่วยซึ่งช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อได้อีกด้วย

ไม่เพียงแต่เทคโนโลยีที่ทรงพลัง

กระดูกเทียมไทเทเนียมเฉพาะบุคคลของเราถูกสรรค์สร้างโดยทีมงานที่มีประสบการณ์สูงด้วยความละเอียดอ่อนและความความประณีตบรรจง

ออกแบบและผลิตอย่างพิถีพิถัน โดยวิศวกรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน

ทีมวิศวกรของเรามีความสามารถทั้งทางด้านวิศวกรรมควบคู่ไปกับความรู้ทางด้านการแพทย์ และมีความชำนาญในการออกแบบกระดูกเทียมไทเทเนียมเฉพาะบุคคล ของแต่ละส่วนของร่างกาย รวมถึงการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจทั้งจากแพทย์และผู้ป่วย

เพื่อความแม่นยำที่มากขึ้นในการผ่าตัด

จากประสบการณ์ทำงานร่วมกับศัลยแพทย์แผนกต่างๆ ทำให้เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดูกเทียมไทเทเนียมและเพิ่มความแม่นยำในการผ่าตัดมากยิ่งขึ้น โดยใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์กระดูกเทียมไทเทเนียมและผลลัพธ์ในการรักษาที่ดีขึ้นของผู้ป่วย