กะโหลกเทียมไทเทเนียม สำหรับการผ่าตัดสมองเปิดกะโหลก

กะโหลกเทียมไทเทเนียมใช้กับผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดเปิดกะโหลก หรือสูญเสียกะโหลกเดิมไป
ให้สามารถคืนความสวยงามตามสรีระเดิม

กะโหลกเทียมไทเทเนียมที่ได้รับการออกแบบและผลิตเฉพาะสำหรับผู้ป่วยแต่ละบุคคล โดยความร่วมมือระหว่างประสาทศัลยแพทย์และวิศวกรจากเมติคูลี่ ใช้กับผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดเปิดกะโหลก หรือสูญเสียกะโหลกเดิมไป เนื่องจากโรคเนื้องอกสมอง/กะโหลกศีรษะ อุบัติเหตุ หรือโรคหลอดเลือดสมอง สามารถคืนความสวยงามตามสรีระเดิมและปกป้องเนื้อสมองภายในศีรษะให้ปลอดภัยจากการกระทบกระเทือน

กะโหลกเทียมไทเทเนียมถูกออกแบบโดยอ้างอิงมาจากกะโหลกข้างที่ปกติ เพื่อฟื้นฟูสรีระเดิมของกะโหลก นอกจากนี้ศัลยแพทย์ยังสามารถปรับแต่งรูปร่างของกะโหลกเทียม และตำแหน่งในการยึดเข้ากับร่างกายของผู้ป่วย เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อผู้ป่วยแต่ละรายมากที่สุด


นอกจากความสวยงามและความแข็งแรงแล้ว กะโหลกเทียมของเรายังออกแบบมาเพื่อช่วยให้ศัลยแพทย์สามารถทำการผ่าตัดได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เนื่องจากกะโหลกเทียมของเราสามารถทดแทนกะโหลกส่วนที่หายไปได้อย่างพอดี โดยที่ศัลยแพทย์ไม่ต้องทำการปรับแต่งกะโหลกเทียมขณะทำการผ่าตัด


จากงานวิจัย พบว่ากะโหลกเทียมที่ทำจากไทเทเนียมมีโอกาสในการเกิดการติดเชื้อในระหว่างการผ่าตัดเปิดกะโหลกต่ำกว่าทางเลือกในการปิดกะโหลกด้วยวัสดุอื่นๆ

อ่านงานวิจัย https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22743392/

 

คุณสมบัติของกะโหลกเทียมไทเทเนียม

  • กะโหลกเทียมไทเทเนียมเป็นโลหะที่มีความแข็งแรงมากกว่าวัสดุทางเลือกอื่นในการปิดกะโหลก (เช่น พอลิเมอร์ เซรามิค)
  • มีรูใส่สกรูเพื่อยึดกะโหลกเทียมไทเทเนียมกับกะโหลกบริเวณข้างเคียง เพื่อความแข็งแรงในการยึดเข้ากับกะโหลกศีรษะของผู้ป่วย
  • ชิ้นงานกะโหลกเทียมไทเทเนียมมีความหนาเพียง 0.5 มิลลิเมตร น้ำหนักเบา แต่ยังมีความแข็งแรงสูง
  • หลังการผ่าตัดปิดกะโหลกด้วยกะโหลกเทียมไทเทเนียมของเรา
    – สามารถผ่านเครื่องตรวจจับโลหะได้
    – สามารถทำ CT/ X-ray / MRI หลังการผ่าตัดได้
    – สามารถทำการฉายแสงหลังผ่าตัดได้