คุณภาพคือสิ่งสำคัญที่สุดของเราเสมอ

เราดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลิตภัณฑ์กระดูกเทียมไทเทเนียมของเราได้รับมาตรฐานระดับสูงสุด และมาตรฐานนี้ไม่ใช่เพียงเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงด้านบริหารจัดการและบริการ โดยเรามุ่งมั่นที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ป่วยและศัลยแพทย์

มาตรฐานระดับสากล

ระบบการจัดการคุณภาพของเมติคูลี่ดำเนินการด้วยห้องควบคุมปลอดเชื้อ ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน EN ISO 13485:2016 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ควบคุมการดำเนินงานทั้งหมดในการผลิตเครื่องมือแพทย์ และการรับรองหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ (GMP) จาก อ.ย. ประเทศไทย

มาตรฐานวัสดุ

กระดูกเทียมไทเทเนียมของเราทำมาจากผงโลหะไทเทเนียมผสมเกรดทางการแพทย์ (Ti-6Al-4V) ที่ได้รับการรับรอง CE mark สำหรับใช้ในทางการแพทย์

เมติคูลี่ (Meticuly) มาจากคำว่า ประณีตบรรจง (Meticulously)

เพราะเราใส่ใจในทุกสิ่งที่เราทำ ผลิตภัณฑ์กระดูกเทียมไทเทเนียมทั้งหมดของเราต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วยทุกราย