พวกเราได้ส่งมอบกระดูกเทียมไทเทเนียมเฉพาะบุคคล ที่ออกแบบมาจากภาพ CT scan ของผู้ป่วย มาตั้งแต่ปี 2017

เป้าหมายของศัลยแพทย์คือการทำให้ทุกการผ่าตัดมีผลลัพทธ์ที่ดีที่สุดโดยใช้ระยะเวลาที่สั้นที่สุด เมติคูลี่จึงได้ออกแบบกระดูกเทียมไทเทเนียมและอุปกรณ์ช่วยผ่าตัด โดยใช้เทคโนโลยี AI การผลิตที่ได้มาตรฐานสากล และการทำงานร่วมกับศัลยแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้แพทย์สามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้อย่างราบรื่น และเป็นอีกทางเลือกในการรักษาแบบ personalized healthcare ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันของผู้ป่วยแต่ละราย

ประวัติของเรา

เมติคูลี่ ก่อตั้งโดยกลุ่มวิศวกรที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อช่วยให้ศัลยแพทย์สามารถทำการผ่าตัดได้ได้สะดวกสบายและแม่นยำกว่าวิธีแบบดั้งเดิม และทำให้ผู้ป่วยได้มีทางเลือกในการรักษาที่ดียิ่งขึ้น

 • ดำเนินการมาตรฐาน USFDA จากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา
 • จดทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและกระบวนการผิตทั้งสิ้น 15 รายการ
 • ได้รับมาตรฐาน ISO 13485 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการผลิตเครื่องมือแพทย์
 • ได้รับมาตรฐาน GMP ของประเทศไทย
 • จดทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและกระบวนการผิตทั้งสิ้น 5 รายการ
 • ส่งมอบกระดูกเทียมไทเทเนียมไปยังโรงพยาบาลต่างๆทั่วไปเทศทั้งหมด 100 ชิ้น และผลลัทธ์ในการรักษาเป็นที่พึงพอใจของแพทย์และผู้ป่วย
 • ก่อตั้งบริษัท เมติคูลี่ จำกัด
 • ได้รับใบอนุญาตสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
 • เริ่มส่งมอบกระดูกเทียมไทเทเนียมให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ในประเทศไทย
 • ประสบความสำเร็จในการสร้างกระดูกนิ้วโป้งเทียมจากไทเทเนียม เป็นชิ้นแรกของโลกโดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ และประสบความสำเร็จในการผ่าตัดใส่กระดูกนิ้วโป้งเทียมแก่ผู้ป่วย
 • พัฒนากระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ ให้มีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูง
 • เริ่มต้นงานวิจัยเกี่ยวกับชีวการแพทย์