เนื้องอกในสมอง บริเวณไหนอันตรายถึงชีวิต

เนื้องอกในสมอง บริเวณไหนอันตรายถึงชีวิต

ในปี 2023 ทั่วโลกพบผู้ป่วยเนื้องอกในสมองรายใหม่มากกว่า 20,000 ราย โดยพบเนื้องอกในสมองที่เป็นมะเร็ง โดยในเพศชายพบถึง 3.7 คนต่อประชากร 100,000 คน และในเพศหญิง 2.6 คนต่อประชากร 100,000 คน ส่วนใหญ่พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง

เนื้องอกในสมองสามารถเกิดขึ้นได้ทุกตำแหน่งของสมอง โดยแต่ละตำแหน่งจะทำให้ผู้ป่วยเกิดความผิดปกติของร่างกายแตกต่างกันออกไป เช่น อ่อนแรงแขนขา ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด เดินเซ มองเห็นภาพซ้อน มีปัญหาทางการสื่อสาร เป็นต้น สามารถแยกออกเป็นบริเวณต่าง ๆ ดังนี้

สมองใหญ่ส่วนหน้า (Frontal lobe)
การที่มีเนื้องอกมากดเบียดสมอง หรือสมองขาดเลือดบริเวณดังกล่าว อาจทำให้การทำงานผิดปกติดังนี้

  • หากเนื้องอกอยู่ในส่วนที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อจะทำให้เกิดอาการอ่อนแรงแขนขาด้านตรงข้าม หรือปากเบี้ยว
  • หากเนื้องอกอยู่ในส่วนที่ควบคุมการพูด จะทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสาร เข้าใจสิ่งที่ได้ยินแต่พูดไม่ออก พูดลำบาก พูดช้า
  • หากเนื้องอกอยู่ในฐานสมองส่วนหน้า หรือบริเวณต่อมใต้สมอง อาจะทำให้ลานสายตาแคบลง มองไม่เห็นภาพบริเวณด้านข้าง หรือมีปัญหาฮอร์โมนผิดปกติ

 

สมองใหญ่ส่วนข้าง (Parietal lobe)
สมองส่วนนี้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับรู้เรื่องความเจ็บ การสัมผัส ความร้อน ความเย็น หากมีความผิดปกติของสมองบริเวณนี้ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการชาหน้าและแขนขาด้านตรงข้ามได้

สมองใหญ่ส่วนขมับ (Temporal lobe)
สมองส่วนนี้มีหน้าที่เกี่ยวกับการแปลเสียงที่ได้ยิน ความจำ หากมีความผิดปกติของสมองบริเวณนี้ จะส่งผลให้ผู้ป่วยเนื้องอกในสมองมีปัญหาเรื่องการแปลความหมายของเสียงที่ได้ยิน คือได้ยินเสียงแต่ไม่เข้าใจว่าเสียงนั้นแปลว่าอะไร หรือบางบริเวณมีเส้นประสาทตาวิ่งผ่าน ส่งผลให้ลานสายตาของผู้ป่วยเนื้องอกในสมองเสียไปส่วนหนึ่งได้


สมองใหญ่ส่วนท้ายทอย (Occipital lobe)
สมองส่วนนี้มีหน้าที่เกี่ยวกับการมองเห็น หากมีความผิดปกติของสมองบริเวณนี้ ทำให้ผู้ป่วยเนื้องอกในสมองมีปัญหาลานสายตามองไม่เห็นครึ่งซีก ของตาแต่ละข้าง

สมองน้อย (Cerebellum)
สมองส่วนนี้อยู่ด้านหลังและด้านล่างของสมอง ทำหน้าที่ประสานงานสมองให้ทำงานสัมพันธ์กัน หากมีปัญหาที่สมองบริเวณนี้ อาจส่งผลให้ผู้ป่วยเนื้องอกในสมองเวียนหัว บ้านหมุน เดินเซ การเคลื่อนไหวแขนขา สายตา ไม่สัมพันธ์กัน

ก้านสมอง (Brainstem)
เป็นบริเวณที่เส้นประสาท และใยประสาทวิ่งผ่าน มีหน้าที่ควบคุมร่างกายทั้งหมด ทั้งการเคลื่อนไหวแขนขา การหายใจ การเต้นของหัวใจ หากผิดปกติบริเวณนี้ทำให้ผู้ป่วยเนื้องอกในสมอง แขนขาอ่อนแรง พูดไม่ชัด เวียนหัว หรืออาจทำให้หมดสติ เรียกไม่รู้สึกตัว ปลุกไม่ตื่น

จะเห็นได้ว่าสมองส่วนต่าง ๆ มีหน้าที่แตกต่างกันไป แต่การทำงานประสานกัน ในปัจจุบันยังไม่มีแนวทางสแกนสมองให้กับคนทั่วไปที่ไม่มีอาการที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้นเราจึงมีความจำเป็นที่ต้องสังเกตความผิดปกติของตนเองและคนรอบข้าง หากมีความผิดปกติดังที่กล่าวมาข้างต้น ควรไปพบเเพทย์เพื่อตรวจร่างกาย และวางแผนการรักษาต่อไป

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ :
บริษัท เมติคูลี่ จำกัด
Email : [email protected]
Facebook : meticuly
LinkedIn : meticuly
Line : @meticuly
โทรศัพท์ : 02 334 0539

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy