การผ่าตัดเปิดกะโหลกเพื่อลดแรงดันในสมอง

การผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ ทางเลือกในการรักษาลดแรงดันสมอง

ปัจจุบันสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ โรคไต เป็นต้น และโรคที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่กำลังเผชิญมากที่สุด คือ โรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเลือดออกในสมอง หลอดเลือดในสมองโป่งพอง และไขมันในเลือดสูงนั้น ซึ่งส่งผลทำให้เกิดหลอดเลือดในสมองอุดตัน และสมองขาดเลือด โดยสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดหลอดเลือดในสมองอุดตัน คือ การสูบบุหรี่ เมื่อสูบบุหรี่มาก ๆ ทำให้เลือดออกในสมองปริมาณมากและทำให้ภาวะสมองที่บวม ซึ่งสาเหตุนี้ส่งผลให้สมองโดนกดเบียด ซึ่งจะมีอาการคือภาวะซึมลง อ่อนแรง หรือเรียกไม่ตอบสนองได้ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ นำไปสู่ภาวะสมองบวม (Brain Edema)

เนื่องด้วยประเทศไทยมีการใช้ยานพาหนะโดยรถจักรยานยนต์สัญจรเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากจราจรนั้นเพิ่มมากขึ้นเป็นประจำทุกปี มีผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะจากอุบัติเหตุจราจรมากกว่า 2,000 รายต่อวัน และเสียชีวิตมากกว่า 15,000 รายต่อปี ซึ่งกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะและมีเลือดออกในสมอง ผู้ป่วยต้องทำการลดแรงดันในสมอง อีกเช่นกัน

การผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ

วิธีการรักษาอาจเริ่มจากการรักษาด้วยการให้ยา แต่หากเลือดออกปริมาณมากหรือการรักษาเพื่อลดแรงดันในสมองด้วยยาไม่ได้ผลนั้น ผู้ป่วยจำเป็นต้องรับการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะเพื่อลดแรงดันสมอง อีกทั้งช่วยลดการบาดเจ็บและลดความเสียหายแก่สมองในบริเวณอื่น หากมีภาวะสมองบวมมากเกินไป จำเป็นที่จะต้องทำการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะค้างไว้ เพื่อลดแรงดันในสมอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะเพื่อลดแรงดันในสมอง ไม่ว่าจะสาเหตุเกิดจากอุบัติเหตุ เนื้องอก เลือดออกในสมอง หรือภาวะสมองบวม เมื่อแพทย์ทำการผ่าตัดนำกะโหลกศีรษะออก พบว่าช่วยลดแรงดันในสมองลงสูงถึง 44%

โดยหลังจากการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ ผู้ป่วยจะพบว่ามีผิวหนังบริเวณข้างศีรษะที่ผ่าตัด บวมนูนออกมาเลยขอบกะโหลกศีรษะ ซึ่งภายใต้ผิวหนังบริเวณนั้นคือเนื้อสมองที่บวมออกมาด้านนอกนั่นเอง แต่หลังจากเวลาผ่านไปทำให้ภาวะสมองบวมและแรงดันสมองลดลงแล้ว ผิวหนังบริเวณข้างที่ผ่าตัดจะยุบลง ทำให้สังเกตได้ว่าใบหน้าทั้งสองข้างนั้นไม่สมมาตรกัน โดยมีผิวหนังบริเวณเดิมที่เคยผ่าตัดนั้นยุบลง ซึ่งอาจส่งผลต่อความสวยงามและความมั่นใจของผู้ป่วยต่อการใช้ชีวิตประจำวัน รวมไปถึงอาจทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะความเครียดจากการยุบตัวของผิวหนังได้

ในบางกรณีหลังผ่าตัดเปิดกะโหลกนั้น ผู้ป่วยอาจมีปัญหาน้ำในโพรงสมองโป่งพอง ซึ่งการรักษาภาวะดังกล่าวจำเป็นต้องทำการผ่าตัดปิดกะโหลก ซึ่งข้อดีของการผ่าตัดปิดกะโหลกจากที่กล่าวมานั้น นอกจากทำให้น้ำในโพรงสมองไหลเวียนเป็นปกติแล้วนั้น ยังทำให้กะโหลกศีรษะของผู้ป่วยทั้งสองข้างเท่ากันสวยงามเพิ่มมากขึ้น และผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ :
บริษัท เมติคูลี่ จำกัด
Email : [email protected]
Facebook : meticuly
LinkedIn : meticuly
Line : @meticuly
โทรศัพท์ : 02 334 0539

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy