Meticuly ผลิตกระดูกเทียมไทเทเนียม โดยคนไทย เพื่อคนไทย

กระดูกเทียม

กระดูกเทียมไทเทเนียม ทางเลือกในการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยอย่างแท้จริง

ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์สามารถช่วยให้มนุษย์ต่อสู้กับโรคภัยและความเจ็บป่วยต่าง ๆ ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตในอดีต และมีชีวิตที่ยืนยาวมากยิ่งขึ้น ซึ่งถ้าหากลองมองย้อนกลับไปที่ราว ๆ 100 ปีที่แล้วเราจะพบว่า มนุษย์มีอายุขัยโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 40 ปีเท่านั้น แต่ในปัจจุบันนี้มนุษย์กลับมีอายุขัยเฉลี่ยอยู่ที่ราว ๆ 80 ปี ซึ่งเพิ่มมากขึ้นกว่าศตวรรษที่แล้วถึง 2 เท่าเลยทีเดียว

โดยจะเห็นได้ว่า ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ช่วยให้เราสามารถทำการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนอวัยวะเดิมที่เสื่อมสภาพลงไปตามอายุ หรืออวัยวะที่เสียหายจากการประสบอุบัติเหตุได้ดั่งใจ เพื่อช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างยาวนานและมีความสุขมากยิ่งขึ้น วันนี้เราจึงจะขอพาทุกคนไปรู้จักกับ กระดูกเทียมไทเทเนียม หนึ่งในนวัตกรรมใหม่ในการสร้างวัสดุทดแทนกระดูกจาก Meticuly ผู้นำด้านการผลิตกระดูกเทียมไทเทเนียม โดยคนไทย เพื่อคนไทย ที่จะช่วยให้การปลูกถ่ายกระดูกในผู้ป่วยที่มีปัญหาจากการที่กระดูกเดิมเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุ หรือการเกิดโรคที่ร้ายแรง เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติเหมือนเช่นดังเดิม

กระดูกเทียมไทเทเนียม คืออะไร ?

กระดูกเทียมไทเทเนียม ถือเป็นอีกหนึ่งความล้ำหน้าทางการแพทย์ที่ได้มีการนำเอาเทคนิคการพิมพ์ 3 มิติ (3D-Printing) มาประยุกต์ใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีด้าน Artificial Intelligence (AI) เพื่อช่วยในการผลิตกระดูกเทียมไทเทเนียมขึ้นมา เพื่อช่วยแก้ไขข้อจำกัดในการรักษากระดูกที่เสียหายหรือแตกหักของผู้ป่วย

โดยหัวใจสำคัญของการสร้างกระดูกเทียมไทเทเนียม คือ การที่กระดูกเทียมไทเทเนียมจำเป็นจะต้องมีความปลอดภัย มีขนาดที่เหมาะสมและสามารถเข้ากันกับร่างกายของผู้ป่วย มีรูปร่างที่เหมือนกับกระดูกจริงมากที่สุด และสามารถใช้งานเพื่อการขยับหรือเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดีไม่แพ้กระดูกจริง ๆ เมื่อปลูกถ่ายกระดูกเทียมในระยะยาวจะไม่เกิดการแตกหักและไม่ทำให้กระดูกบริเวณรอบข้างเกิดการเสียหาย รวมไปถึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ เช่น การติดเชื้อ หรือการอักเสบ ตามมาในระยะยาว เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยการใช้กระดูกเทียมไทเทเนียมสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติอีกครั้ง

ซึ่งในปัจจุบันนี้กระบวนการและขั้นตอนในการผลิตกระดูกเทียมไทเทเนียมยังคงมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา โดยจะเห็นได้ว่าในอดีตการสร้างกระดูกเทียมไทเทเนียมสามารถทำได้ด้วยการใช้วิธีการพิมพ์แบบจำลองด้วยเรซิน แล้วนำต้นแบบกระดูกเรซินชิ้นนั้นไปสร้างเป็นแม่พิมพ์ปูนก่อนจะทำการหล่อกระดูกเทียมไทเทเนียมขึ้นมาจากแม่พิมพ์อีกทีหนึ่ง แต่ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ช่วยให้เราสามารถทำการสแกนโครงสร้างกระดูกของผู้ป่วยแล้วสร้างเป็นไฟล์ขึ้นในคอมพิวเตอร์ ก่อนจะใช้เทคนิคการพิมพ์ 3 มิติพิมพ์กระดูกเทียมไทเทเนียมออกมาได้โดยตรง ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวนี้สามารถช่วยให้บริษัทผู้ผลิตสามารถทำการผลิตกระดูกเทียมไทเทเนียมออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนอกจากนี้ แม้ว่าในกระบวนการในการคิด ออกแบบ และวางแผนสำหรับการผ่าตัดกระดูกเทียมจะยังคงเป็นเรื่องที่ซับซ้อน เนื่องจากมีเรื่องของเส้นเอ็น เส้นประสาท หรือเส้นเลือด เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ถ้าหากการทำกระดูกเทียมไทเทเนียมชิ้นแรกสำเร็จไปได้ด้วยดีนั้น การทำกระดูกเทียมสำหรับการผ่าตัดที่มีลักษณะที่คล้ายกันก็จะทำได้รวดเร็วและมีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น

ทำไมต้องใช้กระดูกเทียมไทเทเนียม

กระดูกเทียมไทเทเนียม ถือเป็นกระดูกทดแทนที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับผู้ป่วยที่ต้องการใช้กระดูกเทียมไทเทเนียมในการทดแทนกระดูกเดิมที่เสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุ หรือการเกิดโรคที่ร้ายแรง เช่น เนื้องอกหรือมะเร็งกระดูก และผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกแตกหักแล้วเชื่อมต่อกันแบบผิดรูปซึ่งยากต่อการผ่าตัดรักษา เพื่อช่วยให้ทีมแพทย์สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดในการรักษากระดูกของผู้ป่วย และช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้น และนอกจากนี้ยังเป็นการช่วยให้ทีมแพทย์สามารถออกแบบและวางแผนกระบวนการผ่าตัด เช่น จะเปิดแผลกว้างแค่ไหน จะตัดกระดูกส่วนไหนและมุมในการตัดกระดูกเป็นอย่างไร หรือควรมีจุดยึดดามกี่จุด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้ทีมแพทย์สามารถทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น และช่วยลดระยะเวลาในการผ่าตัด รวมถึงลดระยะเวลาในการ Customization หรือตัดกระดูก ของทีมแพทย์ให้น้อยลง เพื่อให้ทีมแพทย์มีเวลาสำหรับการรักษาผู้ป่วยรายอื่น ๆ ได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากการใช้กระดูกเทียมไทเทเนียมจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยให้ผู้ป่วยเสียเลือดน้อยลง ส่งผลต่อการฟื้นตัวหลังจากการรักษาที่ดีมากยิ่งขึ้น

ความปลอดภัยของกระดูกเทียมไทเทเนียม

โลหะไทเทเนียม ถือเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงและมีความยั่งยืนเป็นอย่างมาก ส่งผลให้กระดูกเทียมไทเทเนียมสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานตลอดอายุขัยของมนุษย์ ซึ่งสามารถช่วยลดปัญหาด้านค่าใช้จ่าย รวมไปถึงการช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ป่วยหากต้องมีการผ่าตัดเพื่อทำการเปลี่ยนกระดูกเทียมจากวัสดุอื่น ๆ ที่เสื่อมสภาพลง และนอกจากนี้การนำวัสดุไทเทเนียมมาใช้ในการผลิตกระดูกเทียมยังไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง และไม่ขึ้นสนิม โดยมีงานวิจัยหลายฉบับรับรองว่า การใช้กระดูกเทียมไทเทเนียมมีโอกาสติดเชื้อน้อยกว่าการใช้วัสดุชนิดอื่น ๆ จึงทำให้กระดูกเทียมไทเทเนียมได้รับการยอมรับในวงการศัลยแพทย์ว่า เป็นวัสดุที่สามารถนำมาใช้งานในร่างกายมนุษย์ได้อย่างปลอดภัย

และนอกจากนี้กระดูกไทเทเนียมของ Meticuly ยังถูกผลิตขึ้นมาจากผงโลหะไทเทเนียมผสมเกรดทางการแพทย์ (Ti-6Al-4V) ที่ได้รับการรับรอง CE mark สำหรับใช้ในทางการแพทย์ และผ่านการรับรองมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ USFDA 510(k) clearance ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรฐานสากลระดับสูงสุดของเครื่องมือแพทย์แบบฝังใน ที่รับรองโดยองค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา และผ่านการรับรองมาตรฐาน EN ISO 13485:2016 ซึ่งถือเป็นมาตรฐานสากลที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อการควบคุมและจัดการด้านคุณภาพของอุปกรณ์การแพทย์ทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ พัฒนา ผลิต และ ขาย เครื่องมือทางการแพทย์ ที่มีการนำไปใช้ในระดับนานาชาติ เช่น ในยุโรป แคนาดา และออสเตรเลีย เป็นต้น และการรับรองหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ (GMP) จาก อ.ย. ประเทศไทย

Meticuly คือ บริษัทผู้ผลิตกระดูกเทียมไทเทเนียมรายแรกของประเทศไทย ที่เป็นเจ้าของการออกแบบและกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO และ USFDA ซึ่งเป็นการช่วยสร้างความมั่นใจให้กับแพทย์และผู้ป่วยทุกท่านได้ว่า สิ่งที่ท่านได้รับเป็นกระดูกเทียมไทเทเนียมจากฝีมือคนไทยที่มีคุณภาพสูงสุดในระดับสากล และเป็นทางเลือกในการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยอย่างแท้จริง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ :
บริษัท เมติคูลี่ จำกัด
Email : [email protected]
Facebook : meticuly
LinkedIn : meticuly
Line : @meticuly
โทรศัพท์ : 02 334 0539

ปรับจากบทสัมภาษณ์
https://themomentum.co/boonrat-lohwongwatana-meticuly
https://readthecloud.co/ ntrepreneur-meticuly

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy