นโยบายคุณภาพ

เพื่อบรรลุเป้าหมายบริษัท เมติคูลี่จะทำงานเป็นทีม และเรามุ่งมั่นที่จะมอบ:

  • ผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม และคุณภาพระดับสากล และตรงตามความต้องการของลูกค้า
  • ด้วยการส่งมอบที่รวดเร็ว
  • ให้บริการอย่างมืออาชีพ และซื่อตรง ด้วยจรรยาบรรณทางธุรกิจสูงสุด
  • เราบริหารจัดการภายใต้ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบควบคุมคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ค่านิยมของเรา

คุณภาพ

เราจะตั้งใจทำงานออกมาให้ดีที่สุด ทุกครั้ง

การทำงานร่วมกัน

เราจะร่วมมือกันทำงานอย่างกลมเกลียว เพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน

นวัตกรรม

เราจะมองหาวีธีการใหม่ๆ ที่ดีขึ้นเสมอ

ความประณีตบรรจง

เราจะให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียด

ความซื่อสัตย์

เราจะทำในสิ่งที่ถูกต้องเสมอ

การมุ่งเน้นลูกค้า

เราจะมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อความสุขและความพอใจของลูกค้า

การรับรองระดับนานาชาติ

บริษัท เมติคูลี่ จำกัด ใช้ระบบบริหารจัดการคุณภาพ หรือ Quality Management System (QMS) ที่ออกแบบขึ้น และวางระบบไว้ เพื่อสอดคล้องกับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485:2016

ระบบการจัดการของเรา ถูกทดสอบในด้านความปลอดภัย ความถูกต้องแม่นยำ และความน่าเชื่อถือ โดยทำการทดสอบกับสภาพการทำงานจริง ภายใต้การรับรองของผู้ให้บริการห้องทดลองบุคคลที่สาม นอกจากนี้ ยังมีโรงงานที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการผลิตชิ้นส่วน โดยมีพื้นที่ควบคุม และห้องคลีนรูมที่ได้รับการรับรอง Class 10000) และรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ประวัติและเส้นทางการรับรองมาตรฐาน

2017

  
  • ได้รับการรับรองในการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2018

  
  • ผ่านการอนุมัติทำการทดลองทางคลินิคการผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายกระดูก

2019

  
  • ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 13485
  • การรับรอง Good Manufacturing Practice (GMP) สำหรับการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
  • บัญชีนวัตกรรมไทย

2020

  
  • ขึ้นทะเบียนระบบควบคุมคุณภาพ (QSR) และ สินค้าตามมาตรฐาน USFDA

วัสดุที่ใช้

เราใช้วัสดุไทเทเนียมคุณภาพระดับการแพทย์ (Ti-6Al-4V) ในการผลิตชิ้นส่วนกระดูกเทียม วัสดุดังกล่าวได้รับการรับรอง CE Mark เพื่อใช้ทางด้านการแพทย์ นอกจากนี้ เครื่องมือ และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ใช้ ยังตรงตามมาตรฐานสูงสุดด้านการแพทย์

CE Mark Certified Material