วันสำคัญของบริษัท Start Up ทั้ง 10 ที่จะต้องมาแข่งกัน Pitch ภายในงาน DVA Demo day b1ซึ่งเป็นโครงการของ Digital Ventures Accelerator ผู้ให้การสนับสนุนและเป็นผู้เฟ้นหาสตาร์ทอัปที่มีศักยภาพมาเข้าร่วมโครงการ

โดย Meticuly เป็น 1 ในผู้เข้าร่วมโครงการนี้ และเราได้แสดงให้ทุกท่านเห็นถึงความตั้งใจ ความแข็งแกร่งของทีมเวิร์ค และชี้ให้เห็นจุดหมายที่เรากำลังก้าวต่อไปอย่างชัดเจน จนสามารถเอาชนะใจกรรมการ และแขกรับเชิญภายในงานกว่า 600 ท่าน ได้สำเร็จ

Meticuly ได้รับรางวัลแรกอย่าง Popular vote เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ทุกคนเข้าใจในจุดประสงค์ที่เราพยายามจะสื่อออกไป เข้าถึงใจความสำคัญของการนำกระดูกเทียมมาใช้ทดแทนกระดูกจริงที่เสียไปหรือสาเหตุจากมะเร็งกระดูกนั้น ช่วยให้ผู้ป่วยหลายท่านกลับมาใช้ชีวิตที่เป็นปกติสุข ได้อีกครั้ง และเรายังได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการนี้อีกด้วย ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้เราเริ่มมองเห็นภาพร่วมกันชัดเจนมากขึ้น และรับรู้ได้ว่าเรากำลังมาถูกทางแล้วจริงๆ หลายๆ ท่านเปิดใจและเรียนรู้เพื่อพยายามที่จะเข้าถึงนวัตกรรมนี้ ที่จะสามารถช่วยผู้อื่นได้อีกหลายท่าน และจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยเป็นอย่างมาก

Assist. prof. Boonrat Lohwongwata, Ph.D., Co-founder of Meticuly.

© 2018 - Copyright | Meticuly

For emergency cases        +66(0)2-0249602