บริษัท เมติคูลี่ ได้มีโอกาสจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ที่งาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยังยืน”โดยเป็นเวทีที่เชื่อมโยงการวิจัยของประเทศ ให้เกิดแรงขับเคลื่อนไปสู่ผลงานระดับนานาชาติ และผลักดันนวัตรรมไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โดย บริษัทเมติคูลี่ ได้รับเกียรติจาก เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network Thailand) ไปร่วมออกบูทของโครงการ โดย อาจารย์ ดร. เชษฐา พันธ์เครือบุตร ได้เข้าเฝ้าถวายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระหว่างเสด็จเยี่ยมชมผลงานต่างๆ และ ผศ.ดร.บุญรัตน์ โล่วงศ์วัฒน ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายผลงานศีรษะเทียมไทเทเนียม ในงานมหกรรมนี้อีกด้วย จึงถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเรา

© 2018 - Copyright | Meticuly

For emergency cases        +66(0)2-0249602